Kauppapuisto.net
Taloushallinnon ohjelmistot
Toiminnanohjausjärjestelmät (ERP)
Asiakkuudenhallintajärjestelmät (CRM)
Liiketoimintatiedon hallinta (BI)
Henkilöstöhallinnon (HR) ohjelmistot
Toimitusketjun hallinnan (SCM) ohjelmistot
Maksujärjestelmät
Muut yritysohjelmistot
Rakennusteollisuuden ohjelmistot
Isännöinnin ja kiinteistöhoidon ohjelmistot
Projektipankit ja tiedon hallinnan ohjelmistot
Kotisivut
Internetissä mainostaminen
Varastoautomaatio
Verkkokauppaohjelmat, maksupalvelut & verkkokauppakeskukset
Verkkokaupan perustaminen - opas verkkokaupan perustamiseen
Yrityksen perustaminen
Palaute
Verkkokaupan perustaminen - opas verkkokaupan perustamiseen

Päivitetty 5.11. Lisätty uusi kappale "Logistiikan tehostaminen " Hankinta ja ostotoiminta, Toimittajien valinta, Saatavuuden ja hankintakanavien varmistaminen, tilausprosessin kehittäminen, varastonhallinta, lähetys ja kuljetus, palautusprosessi


Verkkokaupan perustaminen


Esipuhe

 

Seuraavissa kappaleissa käydään läpi menestyvän verkkokaupan perustamisen edellytyksiä ja perustamisvaiheen toimenpiteitä. Pyrimme käsittelemään asioita nimenomaan sellaisen verkkokauppiaan näkökulmasta jonka pyrkimyksenä on tehdä verkkokaupalla vakavasti otettavaa liiketoimintaa. Tulevan yrittäjän on hyvä perehtyä erikseen myös yrityksen perustamisoppaisiin sekä laatia yritykselleen liiketoimintasuunnitelma ennen verkkokaupan perustamista. Näistä löytyy laajalti tietoa muilta internet-sivuilta. Tarkoitus on myös pitää termeillä kikkailu minimissä ja teksti mahdollisimman selkokielisenä.

 


 

Oman verkkokaupan vahvuusalueet eli kilpailuedut

 

Tuleva verkkokauppasi kilpailee asiakkaista kivijalkaliikkeiden, perinteisen postimyynnin sekä muiden verkkokauppojen kanssa. Menestyäksesi verkkokauppasi on siis kilpailtava hyvin erilaisissa toimintaympäristöissä toimivien yritysten kanssa ja oltava niitä parempi. Kilpailijoiden voittaminen kaikilla osa-alueilla ei ole realistinen vaihtoehto tuoreelle verkkokauppiaalle, joten syytä valita ne alueet joilla haluaa kilpailla ja voittaa muut niissä.Osa-alueet voidaan karkeasti jakaa kahteen ryhmään. Asiakkaille näkyvät toiminnot ja yrityksen sisäiset toiminnot. Asiakkaille näkyvät toiminnot ovat sellaisia, joiden perusteella asiakkaat useimmiten kilpailuttavat tuotteita ja palveluntarjoajia. Yrityksen sisäisillä toiminnoilla tarkoitetaan prosesseja joissa paremmin toimimalla voi saada kilpailuetua esim. toimitusvarmuuden tai kustannustehokkuuden kautta.

 

Asiakkaalle näkyvät toiminnot

 • Hinta

 • Tuote/ tuotevalikoima

 • Saatavuus/ toimitusaika

 • Näkyvyys

 • Vihreät arvot / hyväntekeväisyys / kotimaisuus / reilu kauppa

 • Palvelutaso / räätälöidyt palvelut

 

Yrityksen sisäiset toiminnot

 

 • Markkinoiden ymmärrys

 • Pääoma

 • Logistiikka

  - Toimitusvarmuus

  - Varaston optimointi

  - Toimitusten hallinta

 • Hankinta

   

Asiakkaalle näkyvät toiminnot tarkemmin eriteltynä

 

 • Hinta

On helppo suunnitella oman verkkokaupan menestys muita edullisempien hintojen varaan, mutta käytännössä hinnalla kilpailu on verkkokaupassa hyvin riskialtista. Internetissä markkinat reagoivat hintoihin paljon nopeammin ja eilisen edullisuudesta tulee nopeasti huomisen markkinahinta. Oman hinnoittelun tulee tietenkin myötäillä markkinahintoja, mutta suoranainen hintakilpailu kannattaa jättää muille. 

 

 • Tuote/ tuotevalikoima

Kaikessa kaupankäynnissä menestymisen avain on oikea tuote. On totta, että kurastakin voi saada kullan hinnan oikealla markkinoinnilla ja onnistuneella brändäyksellä, mutta käytännössä on kuitenkin varmempaa valaa verkkokaupan peruskivi oikean tuotevalikoiman päälle. Hyvä tuote on vähän kilpailtu, haluttu ja verkkokauppaan soveltuva. Hyvästä tuotevalikoimasta asiakas löytää useammankin haluamansa tuotteet tai mahdollisia lisäosia. Tuotevalikoiman tarkoituksena on siis saada asiakas ostamaan useampia tuotteita kerralla yhdestä paikasta sen sijaan että asiakas hajauttaa ostoksensa useisiin kauppoihin. Oikealla valikoimalla voi myös epäsuorasti osallistua hintakilpailuun, sillä kahden tuotteen ostaminen kalliimmalla samasta paikasta voi postikulujen takia tulla halvemmaksi kuin samojen tuotteiden ostaminen halvemmalla kahdesta eri liikkeestä.

 

 • Saatavuus/ toimitusaika

Harvaa tuotetta ollaan enää nykyisin valmiit odottamaan useita viikkoja saati kuukausia. Tästä syystä ostopäätökseen voi johtaa jopa muutamaa päivää kilpailijaa lyhyempi toimitusaika. Harvan tuotteen osalta nopeammasta toimitusajasta ollaan valmiit maksamaan, joten kyseessä on puhtaasti kilpailuetu. Hyvä saatavuus ja lyhyt toimitusaika kuitenkin edellyttävät isoja varastoja (sitoutunut pääoma) tai hyvää myynnin ennustamista. Lisäksi kauppiaan on pystyttävä nopeasti reagoimaan ostotapahtumiin ja pidettävä tarkkaa varastonseurantaa.

 

 • Näkyvyys

Näkyvyys on verkkokaupalle tai tarkemmin sanottuna verkkokaupan tuotteille elinehto. Useimmiten verkkokaupan asiakkaat löytävät haluamansa tuotteen hakukoneilla tai vertailusivustojen perusteella. Näin ollen verkkokauppiaan on pidettävä huolta, että omat tuotteet löytyvät halukkaille. Edes halvempi hinta ei auta, jos asiakas ei tiedä koko verkkokaupan olemassaolosta.

 

 

 • Vihreät arvot / hyväntekeväisyys / kotimaisuus / reilu kauppa

Pehmeiden arvojen merkitys kilpailutekijänä korostuu erityisesti tasapelitilanteissa. Jos kilpailijalla on sama tuote samaan hintaan, mutta sinun kauppasi lahjoittaa 1% myyntihinnasta itämeren suojeluun, niin todennäköisesti saat kaupan. Osa asiakkaista voi perustaa valintansa lähes pelkästään pehmeille arvoille, mutta enemmistölle merkitys jää valitettavasti lähinnä puhetasolle. Pehmeisiin arvoihin liittyy myös suuri vastuu, sillä pienetkin epäilyt mahdollisesta vilpistä pilaavat koko verkkokaupan maineen.

 

 • Palvelutaso / räätälöidyt palvelut

Yksi varteenotettava keino kilpailla varsinkin globaaleilla markkinoilla on erikoistuminen ja räätälöidyt palvelut. Kohderyhmä luonnollisesti on pienempi, mutta jopa hetkellinen monopoliasema on mahdollinen.

 

 

Sisäiset toiminnot tarkemmin eriteltynä

 

 • Markkinoiden ymmärrys

Markkinoiden ymmärtämisella tarkoitamme oman asiakasryhmän ostotottumusten ymmärtämistä ja trendien ennustamista. Asiakkaan ymmärtämistä voi hyödyntää mukauttamalla tuotevalikoimaa ja tarjoamalla asiakkaita kiinnostavia lisäpalveluja. Myös markkinoinnin kohdistaminen ja oman asiakasryhmän kohtaaminen edellyttää oman alan tuntemusta. Esimerkiksi LVI-alan verkkokauppa tuskin pystyy antamaan asiakkailleen lisäarvoa facebook-ryhmän muodossa, mutta merkkituotteita myyvän verkkokaupan asiakkaat voisivat olla siitä hyvinkin innostuneita.

 • Pääoma

Pääoman merkitys korostuu varsinkin kun toimitaan velkarahalla. Velkaraha tarkoittaa aina korkoa, joka vähentää yrittäjän liikevoittoa ja on näin ollen pakko ottaa hinnoittelussa huomioon. Kilpailija saattaa myydä samaa tuotetta halvemmalla, mutta hänelle käteen jäävä summa voi olla sama rahoituspohjasta johtuen. Yrityksen tehokkuutta voidaan mitata myös sitoutuneesssa pääoman määrässä eli siinä paljonko rahaa on kiinni laitteissa, varastossa, tiloissa jne. Vaikkei toiminta olisikaan velkarahoitteista, ei raha saisi seistä vaan se pitää laittaa töihin.

  

 • Logistiikka

  - Toimitusvarmuus

  - Varaston optimointi

  - Toimitusten hallinta

Logistiikan toimivuus on menestyvän verkkokaupan perusedellytys. Huono logistiikka on sama kuin kivijalkaliikkeestä ei saisi viedä tuotteita ulos ovesta. Eli sikäli kuin liiketoimintaa haluaa tehdä, on tavaran liikuttava jouhevasti. Kilapailueduksi logistiikka muodostuu, kun varastojen optimoinnin kautta varastoarvoon sitoutuu mahdollisimman vähän pääomaa sen kuitenkaan vaikuttamatta toimitusvarmuuteen. Käytännössä siis asiakas saa tavaran luvatussa toimitusajassa samalla kun myyjällä on tavaraa mahdollisimman vähän varastossa.

 

 • Hankinta

Hankinta on erinomainen tapa lisätä katetta edullisemman sisäänostohinnan muodossa, mutta hankinnan yhteydessä on oltava tarkkana ettei ostokustannuksia siirretä logistiikkakustannuksiin. Isommat erät ovat halvempia ostaa, mutta se tarkoittaa myös kasvattaa pääoman tarvetta ja lisää varastointikustannuksia.

 

 Yhteenveto


Yhteenvetona kilpailueduista voidaan todeta, että asiakkaan näkökulmasta tärkeimmät ostokriteerit ovat oikea tuote ja edullinen hinta. On siis tärkeää pohtia miten saa asiakkaan tekemään ostotapahtuman juuri sinun verkkokaupastasi kun kilpailija tarjoaa samaa tuotetta aivan samaan hintaan tai jopa kalliimmalla. Verkkokaupan erikoisalueiden tulee myös olla linjassa verkkokauppiaan omien tietojen, taitojen, osaamisen ja mielenkiinnon kohteiden kanssa. Osa-alueita on myös hyvä valita sekä asiakkaille näkyvistä toiminnoista että yrityksen sisäisistä toiminnoista. Tärkeintä kuitenkin on, että valituttuja kilpailuetuja kehitetään myös jatkossa ja ne otetaan huomioon jo verkkokaupan perustamisen alkuvaiheissa.

 


 

Markkina-alue ja kohderyhmä

 

Verkkokauppa mahdollistaa kaupankäynnin ympäri maailmaa ja sitä mahdollisuutta tulee mahdollisuuksien mukaan myös hyödyntää. Koko maailmaa ei kuitenkaan kannata tavoitella markkina-alueekseen jos tuote tai palvelu ei tuo markkinoille jotain uutta. Suomenkin kokoinen markkina-alue riittää jo takaamaan monen verkkokaupan vakaan toimeentulon, mutta vientimarkkinoita ei silti kannata täysin ohittaa. Markkina-alueen ja kohderyhmän päättäminen ja mahdollisten kasvusuuntien määrittäminen ennen verkkokaupan perustamista saattaa säästää paljon euroja myöhemmissä vaiheissa.

 

Erityisesti on syytä miettiä seuraavia tekijöitä oman markkina-alueen ja kohderyhmän kannalta:

 • Verkkokaupan domain (internet-osoite) ja nimi

 • Mahdolliset kieli vaihtoehdot

 • Sivuston ulkoasu ja tyyli

 • Maksu- ja toimitusvaihtoehdot

 • Hinnoittelu

 

 

 • Verkkokaupan domain (internet-osoite) ja nimi

Verkkokaupan nimen tai osoitteen ansioista ei kauppoja tulee harvemmin syntymään, mutta useampikin kauppa voi jäädä tekemättä. Nimeä ja osoitetta valitessa on hyvä tarkistaa mitä ne mahdollisesti tarkoittavat muillakin kielillä ja tehdä niistä mahdollisimman helposti muistettavat. Yksi vaihtoehto on tehdä useita eri maihin suunnattuja verkkokauppoja aina kyseisen maan maatunnuksella, hintatasolla ja kielellä. Profilointi on näin paljon tarkempaa, mutta markkinointikulut kasvavat ja ylläpidon työmäärä lisääntyy.

 

 • Mahdolliset kieli vaihtoehdot

Sivustolla käytettävän kielen on oltava kohderyhmän ymmärrettävissä. Yleiskielenä englanti on hyvä, mutta on syytä muistaa ettei edes kaikkialla euroopassa osata englantia niin hyvin kuin meillä. Omalla kielellä asiointi on vielä monelle tärkeä kriteeri, joten päämarkkina-alueiden kielet on syytä löytyä vaihtoehdoista. Edes vahvalla virkamiesruotsilla ei ole suositeltavaa lähteä
käännöstöitä tekemään vaan on parempi turvautua ammattilaisten apuun. Säästövinkkinä voidaan mainita, että käännöstyötä voi tarjota vaikka yliopistojen ilmoituspalstalla.

 

 • Sivuston ulkoasu ja tyyli

Sivuston ulkosasua suunniteltaessa ei ole suositeltavaa kokeilla rajoja, vaan pyrkiä selkeyteen ja helppokäyttöisyyteen. Tyyli voi mukailla kohderyhmän mieltymyksiä, mutta on myös varottava ärsyttämästä. Sivuston ulkoasua voi sanoa onnistuneeksi kun siitä voi jo hetken vilkaisulla muistaa nähneensä sivuston ennenkin. Erilaisten animaatioiden ja flashien käyttöä on myös harkittava, sillä ne saattavat hidastaa sivujen avautumista ja näin ollen heikentää käytettävyyttä.

 

 • Maksu- ja toimitusvaihtoehdot

Kotimaisille markkinoille lähdettäessä on syytä löytyä kaikkien suomalaisten pankkien maksupalvelut. Luottokorttia käytetään suomalaistenkin asiakkaiden keskuudessa jonkin verran, mutta erityisesti ulkomaalaisia asiakkaita silmällä pitäen on luottokortinkin syytä löytyä maksuvaihtoehdoista. Vientiä ajatellen myös Paypalin käyttö on varteenotettava maksuvaihtoehto.Postimyynnin suosiman postiennakon käyttö on verkkokauppiaiden keskuudessa hyvin epäsuosittu siitä aiheutuvien kustannusten takia, joita noutamattomat tilaukset aiheuttavat. Toimitusvaihtoehtoihin voi harkita noudon lisäämistä jos verkkokaupallaon myös kivijalkaliike. Muussa tapauksessa on syytä pidättäytyä postin palveluiden piirissä.

 

 • Hinnoittelu

Yhteisvaluutta euro osoittaa etunsa juuri kansainväliseen kaupankäyntiin tähtäävässä toiminnassa. Euro on niin yleinen valuutta euroopassa, ettei sillä asiointia vierasteta muuallakaan maailmassa. Toinen hyvä yleisvaluutta on Yhdysvaltojen dollari. Useammalla valuutalla toimiminen aiheuttaa kuitenkin omat haasteensa kurssivaihteluiden muodossa. Kaikki verkkokauppaohjelmistot eivät myöskään tue useamman valuutan käyttöä, joten tämä on syytä ottaa ohjelmiston valinnassa huomioon.

 

 

 Verkkokauppaohjelman valinta

 

Verkkokauppaohjelmistot voidaan jakaa kolmeen eri päätyyppiin niiden hankintatavan mukaan.

 

 • Ilmaiset
 • Ostettavat
 • Leasing

 

 • Ilmaiset


Ilmaisten verkkokauppaohjelmistojen etuna on luonnollisesti niiden edullisuus ja nopea/helppo saatavuus. Ohjelmistot perustuvat vapaaseen lähdekoodiin, jonka ansiosta käyttäjän on mahdollista muokata ohjelmistoa vapaasti omien tarpeidensa mukaan. Koodaaminen saattaa kuitenkin olla useimmille peruskäyttäjille lähes ylivoimainen suoritus, jolloin tämä merkittävin ominaisuus jää täysin hyödyntämättä. Osaavalle tekijälle muokattavuus kuitenkin mahdollistaa jopa kaupallisia versioita paremman ohjelmiston rakentamisen. Ilmaiset ohjelmistot eivät myöskään ole kovin käyttäjäystävällisiä, joten ohjelmistojen käyttöönotto ja hallinnan opettelu vaatii käyttäjältä enemmän. Markkinoinnin ja brändin rakentamisen kannalta ongelmia aiheuttaa myös verkko-osoitteen perään tuleva liite. Esimerkkinä ilmaisohjelmisto Wosbee http://ideri.shop.wosbee.com/PublishedService
.

 •  Ostettavat


Ostettavilla verkkokauppaohjelmistoilla tarkoitetaan kertamaksulla verkkokauppiaan omistukseen siirtyvää ohjelmistoa.

Tällaiset ohjelmistot toimitetaan yleisesti avaimet käteen- periaatteella eli ohjelmiston myyjä tekee verkkokaupalle valmiin ulkoasun ja aloittamiseen tarvittavat valmistelut (domain, sähköposti, jne.). Ostettava ohjelmisto tulee myös pitkällä tähtäimellä leasing verkkokauppaohjelmistoa halvemmaksi, mutta samalla se vaatii suuremman alkupääoman. Pitkän tähtäimen investointina
verkkokauppaohjelmistoa voidaan kuitenkin pitää vähintäänkin kyseenalaisena, sillä verkossa käytävän kaupan tulevaisuutta ja trendejä on vaikea ennustaa vuosia eteenpäin. Oletettavaa kuitenkin on, että asiakkaiden tarpeiden ja alan kehittymisen myötä nykyiset ohjelmistot vanhenevat jo muutamassa vuodessa ja uuden ohjelmiston hankinta on taas edessä. Parhaiten ostettavat ohjelmistot sopivat sellaisissa tapauksissa, joissa verkkokauppa liitetään jo olemassa olevaan toiminnanohjausjärjestelmään tai muuhun ohjelmistoon.

 

   

 • Leasing

Leasing verkkokauppaohjelmistot ovat kuukausittaiseen maksuun ja valmiiseen runkoon perustuvia ohjelmistoja.

Leasing verkkokauppaohjelmistot ovat tällä hetkellä eniten yleistyvä tapa perustaa verkkokauppa. Leasing mallilla verkkokauppias voi helpommin ennakoida tulevia kustannuksia niiden jakaantuessa tasaisesti ympäri vuoden. Leasing ohjelmistot mahdollistavat myös kustannustehokkaan tavan vaihtaa tarvittaessa koko verkkokauppaohjelmistoa omien ja ympäristön tarpeiden mukaan. Leasing ohjelmistojen muokattavuus on yleensä varsin rajallinen, koska lähtökohtaisesti ohjelmistot on suunniteltu helppokäyttöisiksi ja valmiiden pohjien mukaan rakennettaviksi. Ulkoasua voi kuitenkin muokata lähes mielensä mukaan, jolloin verkkokaupan yksilöllisyys on kuitenkin taattu. Yleisessä käytössä oleva verkkokauppapohja helpottaa myös käyttöä asiakkaan näkökulmasta ja parantaa verkkokaupan lähestyttävyyttä. Leasing pohjalle rakennetun verkkokaupan heikkouksia ovat pitkällä aikajänteellä korkeaksi nouseva hinta sekä kilpailevien palveluiden ja hintojen vaikea vertailtavuus. Leasing-ratkaisujen suurimpana heikkoutena on huono yhteensopivuus muihin jo olemassa oleviin ohjelmistoihin ja rajattu mahdollisuus vaikuttaa ohjelmistonkehittämiseen omia tarpeita vastaavaan suuntaan. Leasingin-ratkaisujen hyvänä puolena voidaan pitää ohjelmistopäivitysten helppous ja saatavuus.


 


 

 

Internetissä mainostaminen ja näkyvyyden lisääminen


Verkkokauppaa voi toki mainostaa perinteisessäkin mediassa, mutta helpointa ja kustannustehokkainta on houkutella asiakas verkkokauppaan hänen jo ollessaan internetissä. On lähtökohtaisesti paljon helpompi houkutella potentiaalinen asiakas klikkaamaan linkkiä tai banneria kuin saada hänet tulemaan sivustolle vaikka tv:ssa näkemänsä mainoksen perusteella. Kannattaa kuitenkin muistaa, että verkkomainonta on usein vain yksi osa yrityksen mainonnasta. Tässä artikkelissa käsitellään verkkokaupan ja sen tuotteiden mainostamista sekä lanseerausta kuitenkin pelkästään internetin osalta. Alla listattuna yleisimpiä ”mainoskanavia” satunnaisessa järjestyksessä. Aiheeseen liittyen voit löytää linkkejä http://www.kauppapuisto.net/mainostaminen.php


  1. Bannerimainonta

  2. Mainosverkostot ja kumppanuusohjelmat

  3. Linkkihakemistot

  4. Vertailusivustot

  5. Tarjoussivustot

  6. Sosiaalinen media ja verkostot

   6.1 Foorumit

   6.2 Blogit

   6.3 Videopalvelut

   6.4 Yhteisöpalvelut

   6.5 Yhteisöliitännäiset

   6.5 Wikit

    7. Sponsorointi

  8. Sähköinen suoramainonta

  9. Hakukoneoptimointi ja hakusanamainonta

  10. Tuotesijoittelu

  11. Pop-up ikkunat

  12. Nettihuutokaupat

  13. Viihdesivustot

  14. Nettipelit

  15. Verkkokauppakeskukset

          16. Arvostelusivustot1. Bannerimainonta

Internet-sivuilla käytettäviä mainoslaatikoita kutsutaan bannereiksi. Bannerit on useinmiten linkitetty siten, että niitä klikkaamaalla pääsee suoraan mainostajan haluamalle sivustolle. Bannerit ovat internet-mainostamisen eniten käytetty muoto ja ne ovatkin erittäin hyvä työkalu kohdennettuun mainostamiseen. Bannerin sijoittaminen esimerkiksi oman verkkokaupan tuoteryhmää käsittelevälle sivustolle kohdentaa mainonnan suoraan potentiaalisille asiakkaille. Yksittäisille sivuille oman bannerin saaminen hoidetaan aina sivuston ylläpitäjän kanssa.

Laajempia massoja tavoitellessa voi myös turvautua bannerivaihtoon. Bannerivaihdon ajatuksena on, että vaihdossa mukana olevat sivustot mainostavat toistensa sivustoja. Bannerivaihto on edullinen tapa mainostaa, mutta verkkokaupalle muiden sivustojen mainostaminen ja asiakkaiden ohjaaminen pois omalta sivustolta ei välttämättä ole hyvä ajatus. Kuitenkin jos mainostettava sivusto tukee oman verkkokaupan toimialaa, niin yhteistyöllä voidaan saavuttaa molempia osapuolia hyödyttävä tilanne. Esimerkiksi jos oma verkkokauppa myy auton varasosia, voisi bannereissa pyöriä autokorjaamojen
mainoksia ja sama toisinpäin. Bannerin ei tarvitse välttämättä olla perinteisesti sivuston ylälaidassa tai reunassa vilkkuva flash, vaan se voi olla myös vaikka yhteistyökumppanin logo sivuston alalaidassa.

Bannerimainonnan huonona puolena on niiden helppo torjunta. Useimmille selaimille löytyy ns. AdBlock-ohjelmia jotka nimensä mukaisesta poistavat bannerit käyttäjän selaimelta. AdBlockien käyttö ei taatusti vähene tulevaisuudessa, joten mainostamista ei kannata jättää pelkkien bannereiden varaan. Mainoksia estävien ohjelmien lisäksi on muistettava, että ihmisen silmä oppii väistämään mainokset ja näin ollen on löydettävä uusia tapoja mainostaa.2. Mainosverkostot ja kumppanuusohjelmat

Mainosverkostolla tarkoitetaan palvelua, joka kerää mainostajat yhteen ja sen jälkeen tarjoaa halukkaille internet-sivustojen ylläpitäjille mahdollisuuden lisätä mainoksen sivustolleen. Mainosverkostojen kautta mainos saattaa päätyä sadoille ellei jopa tuhansille verkkosivuille. Toisinsanoen mainosverkosto on ulkoistettua mainostamista. Monet mainosverkostot pystyvät kohdentamaan mainokset sivuston sisällön mukaan jolloin myös mainokset liittyvät samoihin asioihin. Mainosverkostot ovat vielä melko tuore ilmiö, mutta niiden suosio erityisesti sivustojen ylläpitäjien keskuudessa kasvaa jatkuvasti ja näin ollen
mainokset ovat myös paremmin esillä.3. Linkkihakemistot

Linkkisivustot tai toiselta nimeltään linkkihakemistot ovat sivustoja jotka listaavaat tiettyjä aihepiirejä käsitteleviä sivustoja. Ajatuksena on, että internetin käyttäjät voivat helposti löytää valmiiksi tehdyn koonnin ja näin välttyä itse hakemisen vaivalta. Pelkkiä linkkejä täynnä olevat sivustot ovat osittain jäänne ajalta ennen Googlea, mutta vieläkin oikeaan paikkaan saatu linkki saattaa tuoda uusia asiakkaita. Nykyisin linkkisvustoja suositaan enemmänkin hakukoneoptimointia ajatellen, mutta hyvin sijoitetun linkin merkitystä ei silti sovi vähätellä. Monilla sivustoilla (kuten kauppapuisto.netissäkin) on muun sisällön lisäksi koottu lukijoita mahdollisesti kiinnostavia ja muuta sisältöä tukevia linkkejä. Optimaalisin paikka omalle linkille onkin samaa aihepiiriä käsittelevät sivustot. Linkkisivustoja löytyy Googlaamalla ”link directory” tai ”linkkihakemisto”.


 

4. Vertailusivustot

Vertailusivustoilla kuluttaja voi helposti tarkastaa mistä verkkokaupasta tai liikkeestä hakemansa tuotteen saa halvimmalla. Osassa palveluista vertailun kohteena ovat myös kilpailevat tuotteet ja niiden ominaisuudet. Asiakkaan näkökulmasta vertailusivustot helpottavat ostopäätöksen tekemistä erityisesti sellaisten tuotteiden kohdalla joista on paljon tarjontaa. Vertailusivustot ovat voittoa tavoittelevia sivustoja, joten vertailun kohteena ovat vain sinne ilmoitetut tuotteet. Erityisesti elektroniikkaa myyvien verkkokauppojen kannattaa vakavasti harkita vertailusivustoille ilmoittautumista, mutta myös muillekin aloille palvelusta on hyötyä. Tosin vertailusivustoilla pärjääminen edellyttää edullisia hintoja ja aktiivista hintakehityksen seurantaa.


5. Tarjoussivustot

Tarjoussivustot ovat suomalaisille vielä melko tuore ilmiö. Sivustojen ajatuksena on koota eri yritysten tarjoukset samalle sivustolle ja näin helpottaa hyvien kauppojen etsimistä. Jos sivustot pystyvät lyömään itsensä läpi on kyseessä merkittävä mainonnan muoto. Monesti edullisetkin tarjoukset jäävät kohderyhmältä huomaamatta tai sitten tarjous havaitaan vasta ostopäätöksen jälkeen, jolloin tarjous menettää merkityksensä houkuttelijana. Palvelun hinnoittelu varmasti elää niin aktiivisesti, joten kiinnostuneiden lienee parasta tarkistaa kulut suoraan palveluntarjoajilta.


6. Sosiaalinen media ja verkostot

Sanastokeskus TSK:n julkaiseman sosiaalisen median sanaston mukaan sosiaalisella medialla tarkoitetaan tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän muoto, jossa käsitellään vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti tuotettua sisältöä ja luodaan ja ylläpidetään ihmisten välisiä suhteita. Käytännössä siis sosiaaliseksi mediaksi luetaan kaikki ne palvelut, joihin jokaisen on mahdollista osallistua vaikkapa kirjoittamalla kommentteja. Nykyinen trendi on, että yritysten pitää olla mukana sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisesta mediasta onkin tavallaan muodostunut itseisarvo ja näin ollen sen potentiaali
hyödyntäminen jää osittain hyödyntämättä ja ollaan tyytyväisiä pelkästään siihen että ollaan siellä. Sosiaalisen median yksi sudenkuopista on myös sen vaatima loputon aika, jos omalle toiminnalle ei aseteta rajoja. Alle listattuna yleisimpiä sosiaalisen median työkaluja.


 • Foorumit

 • Blogit

 • Videopalvelut

 • Yhteisöpalvelut

  • Yhteisöliitännäiset / RSS-syöte

 • Wikit


6.1 Foorumit

Foorumit eli keskustelupalstat ovat sivustoja joissa jokaisella on mahdollisuus osallistua keskusteluun itselleen sopivana ajankohtana. Useimpien foorumeiden säännöissä mainostus on kielletty (pois lukien tietenkin maksetut mainokset) ja
mainostavat kirjoituksetkin saavatkin osakseen yleensä kovaa kritiikkiä ja negatiivista palautetta. Aktiivisten foorumeiden käyttäjien on melko helppo tunnistaa mielipidekirjoituksen muotoon kätketty mainonta, joten sillä metodilla saa helpolla tehtyä pelkkää vahinkoa yrityksenä imagolle. Joillain foorumeilla on varattu omat osiot sivustojen mainostamista varten ja näitä mahdollisuuksia on hyvä myös hyödyntää erityisesti hakukoneoptimointia ajatellen. Foorumeilla voi myös avoimesti esittäytyä verkkokauppiaaksi ja osallistua avoimesti keskusteluun. Tällöin on hyvä myös linkittää oman verkkokaupan osoite allekirjoitukseen ja profiiliin. Pelkästään näiden perusteella ei kovin montaa asiakasta hankita, mutta varsinkin tietyn erityisalan verkkokaupoille foorumeilla osallistuminen luo mielikuvaa asiantuntemuksesta ja tekee palvelun helposti
lähestyttäväksi. Foorumeille kirjoittaminen vie paljon aikaa, mutta näkyvyyden lisäksi kauppiaan on foorumeiden kautta helpompi pysyä perässä asiakkaiden mieltymyksistä ja mielenkiinnonkohteista. Parhaita foorumeita ovat asiaan erikoistuneet keskustelupalstat, mutta myös suurimmat foorumit sisältävät keskusteluita lähes aiheesta kuin aiheesta.


6.2 Blogit

Perinteisen internet-sivuston ja blogin ero on melko kosmeettinen, mutta yksinkertaistettuna blogit ovat eräänlaisia kolumneja joita voi kirjoittaa kuka tahansa ja mistä aiheesta tahansa. Blogit voidaan jakaa lukuisiin alalajeihin, mutta tässä yhteydessä jaan ne kolmeen ryhmään. Kirjoitettuihin-, video- ja ääniblogeihin. Kirjoitettuja blogeja löytyy joka puolelta nettiä ja niitä kirjoittavatkin ihmiset yritysjohtajista peruskoululaisiin. Videoblogeja (vbloggaajia) löytyy erityisesti youtube-palvelusta, mutta sisältö ja ajatus säilyy samana. Ääniblogit tai podcastit ovat jääneet enemmänkin radiokanavien harrastukseksi.

Mainonnassa blogeja voidaan käyttää erityisesti informaation levittämisessä. Blogissa voi vaikka antaa tuotteista lisätietoja, infota tarjouksista tai esitellä uutta valikoimaa. Erityisen tehokkaita ovat yhdistetyt blogit joissa hyödynnetään kirjoitusta ja videokuvaa. On kuitenkin muistettava, että menestyksekäs videoblogi vaatii hyvää esiintymistaitoa siinä missä kirjoitettava blogi vaatii runosuonta. Blogin pitämisen suurin haaste onkin mielekkään sisällön tuottaminen, jolla blogille saisi mahdollisesti vakinaisiakin seuraajia. Lukijat eli potentiaaliset asiakkaat voivat blogin kautta lähestyä verkkokauppiasta, jolloin
saavutetaan myös parempi kontakti asiakkaaseen.


 

6.3 Videopalvelut

Videopalvelut ovat sivustoja joille voi vapaasti ladata omia videoitaan. Videota pystyy katsomaan joko itse palvelusta tai sitten niitä voi linkittää omalle kotisivuilleen katsottavaksi. Useimmat videopalvelut ovat ilmaisia mikä tekee niistä houkuttelevan mainoskanavan. Helpoin tapa hyödyntää videopalveluita on julkaista tuote-esittelyitä ja olemassa olevia mainoksia. Melkein mikä tahansa video saa vuoden aikana muutaman sataa katsojaa ympäri maailmaa ilman erikoisempaa panostustakin. Videopalvelut eivät siis välttämättä kasvata myyntiä merkittävissä määrin, mutta oikein käytettynä ne ovat helppo tapa saada näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa.


6.4 Yhteisöpalvelut

Yhteisöpalveluita ovat yleensä jonkinlaisia verkostoitumispalveluita, joissa käyttäjillä on mahdollisuus olla tekemisissä samanhenkisten ihmisten kanssa. Yhteisöpalveluiden käyttö mainostamisessa on käytännössä sitä, että yrittäjä luo yritykselleen profiilin eli eräänlaisen kotisivun. Palveluissa on eroja, mutta jos käytetään esimerkkinä Facebookia. Käyttäjillä on mahdollisuus ”tykätä” yrityksesi profiilista jolloin heille pystyy lähettämään viestejä ja heillä on oma linkki jonka avulla seurata yrityksesi profiilia. Facebookissa on käyttäjällä on hyvät mahdollisuudet blokata viestien lähettäjä, joten suoramainontaan se käytännössä soveltuu heikosti. Jos yrityksen profiilissa ei muutenkaan ole mitään mielenkiintoista seurattavaa eivät edes ”tykkääjät” vieraile siellä uudestaan. Tehokas tapa käyttää yhteisöpalveluita on antaa käyttäjille jotain lisäarvoa ”tykätä” profiilistasi ja lukea sitä. Tällä hetkellä monet yritykset tekevät arvontoja ”tykkääjien” kesken tai tarjoavat heille erikoisalennuksia. Tämä on yksi tapa saada lisää käyttäjiä ja hieman näkyvyyttä, mutta todellisen lisäarvon saavuttaminen edellyttää jatkuvaa läsnäoloa. Toinen tapa on luoda kyselyjä tai testejä joita palvelun käyttäjät voivat tehdä. Kiinnostavaa testiä käyttäjät levittävät keskuudessaan, eikä testin laatijan tarvitse tehdä julkaisun jälkeen käytännössä yhtään mitään. Testeihin voi liittää vaikka oman logon tai linkin näkyvyyden lisäämiseksi.6.5 Yhteisöliitännäiset / RSS-syöte

Yhteisöliitännäiset ovat tapa linkittää muualta verkosta tietoa sosiaaliseen mediaan. Käytännössä yhteisöliitännäiset tuovat sosiaalisen median osaksi tavallisia sivustoja painonappien muodossa. Näitä ovat esimerkiksi Facebookin tykkää (like)-nappi. Yhteisöliitännäisten avulla voi linkittää vaikka jokaisen verkkokauppansa tuotteen erikseen, jolloin verkkokaupassa vieraileva kävijä voi jakaa mielenkiintoisen tuotteen tiedot omien kavereidensa kanssa. Liitännäiset ovat helppo, ilmainen ja tehokas tapa hyödyntää sivuilla vierailevia ihmisiä mainostamiseen ja tiedon levittämiseen.


RSS-syötteitä käytetään esimerkiksi blogien, uutisten ja podcastien julkaisemiseen. RSS-syötteitä lueteaan RSS-lukijoilla. RSS-lukijaan syötetään syöte, jota halutaan seurata esim. blogi. RSS-lukija tarkistaa määräajoin syötteen uuden sisällön varalta. Mikäli uutta sisältöä on julkaistu, niin lukija hakee kyseisen sisällöön ja näyttää sen käyttäjälleen. RSS-syöteen heikkous
on sen vähäiset käyttäjämäärät. Monelta sivulta löytyy mahdollisuus hyödyntää kyseistä palvelua, mutta internetin käyttäjille palvelu on vieras. RRS-syöte on kuitenkin niin helppo luoda, että sen hyödyntämistä kannattaa harkita.


6.6 Wikit

Wikeillä tarkoitetaan johonkin tietokantaan perustuvia sivustoja. Tunnetuin esimerkki on Wikipedia, mutta muitakin erikoisalojen wikejä on olemassa. Suoranainen mainostaminen ei ole wikeissä sallittua, mutta oman yrityksen historiasta ja tekemisistä niissä voi kertoa.


7. Sponsorointi

Mainonnallisessa mielessä sponsorointi on yleensä kustannustehokkuudeltaan huonoa ja näkyvyydeltään varsin rajallista. Siinä missä suuret yritykset sijoittavat suuriin mediatapahtumiin on pienillä yrityksillä päästä edullisemmin kiinni edullisiin ja profiloituihin hankkeisiin. Internetissä sponsorointi voi olla joko hyväntekeväisyyden kautta saatu näkyvyys kohteen kotisivuilla tai suora joukkueen tai yhteisen tukeminen. Mainostamista ajatellessa pitää aina varmistaa, ettei oma sijoitus jää kahdenkeskiseksi kaupaksi vaan sen todellakin pitää myös näkyä. Monet hyväntekeväisyysjärjestöt julkaisevatkin lahjoittajansa
tiedot kotisivuillaan ja tällä saavutetaan jo jonkinlaista näkyvyyttä, jotka säilyvät myös hakukoneissa. Asiasta on myös syytä mainita omalla kotisivulla tai blogissa. Internetissä on myös erillaisia selainpelejä ja muita kilpailuja joissa erilaiset joukkueet kilpailevat keskenään. Suosituimmilla peleillä on kymmeniä tuhansia pelaajia, joten menestyvän joukkeen sponsoroinnilla voidaan jo sanoa saavuttaa huomiota. Sponsoroinnin ehtona voi olla vaikka verkkokaupan domainin ottamiseksi joukkueen nimeksi ja firman logon ottamista joukkueen logoksi. Tälläisesta sponsorointia harrastetaan vähän, mutta sitä on jo olemassa. Harvinaisuudesta johtuen sponsorointi voi onnistua hyvinkin pienin kustannuksin, sillä pelaajille ylimääräinen huomio ja tulot ovat vain pelkkää plussaa. Luonnollisesti sponsoroinnin tehokkuus mainonnallisessa mielessä on kiinni pelaajien/kilpailijoiden/seuraajien sopivuudesta verkkokaupan kohderyhmään.


8. Sähköinen suoramainonta

Sähköistä suoramainontaa ei pidä sekoittaa spämmiin eli roskapostiin, vaikka suoramainontaa spämmikin on. Ero on siinä, että spämmi on mainontaa jota tulee sähköpostiin käyttäjän tahtomatta. Sähköinen suoramainonta edellyttää kuluttajan luvan, joten käytännössä sen hyödyntäminen jää hyvin rajalliseksi. Kuluttajille voi tarjota mahdollisuutta tilata uutiskirjeen (mainoksia) tai luvan saatuaan hyödyntää asiakkaan tietoja jälkimarkkinointiin ja asiakkasta mahdollisesti kiinnostavien tuotteiden mainostamiseen.9. Hakukoneoptimointi ja hakusanamainonta

Hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan oman verkkosivun sijoituksen parantamista hakukoneella tehdyssä haussa. Hakukoneoptimointia ei voida suoraan pitää mainostamisena toisin kuin hakusanamainontaa, mutta kävijämäärän lisäämisen
se on ehdottomasti paras työkalu. Hakukoneoptimointi koostuu monista pienistä tekijöistä, joilla kiinnitetään hakukoneiden huomio. Alla muutama hyvä linkki hakukoneoptimoinnista ja oman sivuston sijoituksen parantamisesta.


http://www.hakukoneoptimointiopas.com/

http://static.googleusercontent.com/external_content/untrusted_dlcp/www.google.fi/fi/fi/intl/fi/webmasters/docs/search-engine-optimization-starter-guide-fi.pdf


Hakusanamainonta tarkoittaa maksettua mainosta tietyillä hakusanoilla tehdyn haun jälkeen. Palvelu on erityisen hyödyllinen kilpailluilla aloilla, jolloin etusivulle pääsy on pelkän hakukoneoptimoinnin avulla vaikeaa. Suomenkielisiä sivustoja on vielä varsin vähän, joten erikoisemmilla aloilla pääsee hakutuloksissa melko korkealle ilman maksettua mainostakin. Vientimarkkinoita tavoitellessa hakusanamainonnalla voidaan saada näkyvyyttä hakutuloksissa millä kielellä tahansa, vaikka sivuston kansainvälinen kieli olisikin vain englanti.


10. Tuotesijoittelu

Tuotesijoittelu on yleistynyt elokuvissa ja tv-sarjoissa huomattavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tuotesijoittelu on tehokas tapa saada omat tuotteet tai yritys asiakkaan tietoisuuteen ilman että asiakas osaa sitä välttämättä edes mainokseksi tunnistaa. Esimerkiksi internetin videopalveluista löytyy useita vain internetlevityksessä olevia enemmän tai vähemmän harrasteliapohjalta tehtyjä sarjoja tai elokuvia. Suosituimmilla sarjoilla voi olla jopa tuhansia katsojia, eikä näissä sarjoissa tarvitse edes kilpailla huomiosta muiden mainostajien kanssa. Varsinkin videoblogien suosio on jo maailmalla huomattu (videoilla miljoonia katselukertoja) ja niissä tuotesijoittelu alkaa jo olla arkipäivää. Blogeista toki löytyy myös aivan suoraa mainostamistakin.


11. Pop-up ikkunat

Pop-up ikkunalla tarkoitetaan käyttäjän tahdosta riippumatta aukeavaa internetsivua. Ikkuna aukeaa joko linkistä tai käyttäjän tullessa tietylle sivustolle. Ikkunan teho perustuu siihen, että käyttäjän on lähes pakko katsoa sivua sulkiessaan sitä. Useimmat selaimet pystyvät estämään ikkunoiden aukeamisen ilman käyttäjän lupaa, jolloin mainonnallinen teho jää saavuttamatta.


12. Nettihuutokaupat

Monet nettihuutokaupat tarjoavat yrityksille maksullisen palvelun myydä omia tuotteitaan sivuston kautta. Jotkut yrittäjät myyvät tuotteitaan oman verkkokauppansa lisäksi kiinteällä hinnalla nettihuutokaupoissa, mutta jotkut myyvät vain nettihuutokaupoissa. Verkkokauppiaan näkökulmasta ei ole mielekästä myydä omia tuotteitaan myös nettihuutokaupassa, jos ei todella pysty kilpailemaan kyseisen sivuston hintatason kanssa. Palvelut eivät useimmiten ole yrittäjille ilmaisia, vaan ne perustuvat myyntiprovisioon. Nettihuutokauppojen myyntikohteet näkyvät myös melko huonosti hakukoneella hakiessa, joten näkyvyys jää lähes pelkästään kyseisen sivuston käyttäjiin. Kampanjaluontoisesti nettihuutokauppaa voi käyttää esimerkiksi laittamalla omia tuotteita myyntiin selvästi alle markkinahinnan ja antaa asiakkaiden itse huutaa hinta ylös.


13. Viihdesivustot

Viihdesivustoilla voi mainostaa kuten millä tahansa muullakin sivustolla, mutta tässä kappaleessa on tarkoitus käydä läpi ilmaisia metodeja. Suomalaisillakin viihdesivustoilla on useita satoja päivittäisiä käyttäjiä ja ne soveltuvat hyvin nuoremman kohderyhmän tavoittamiseen. Viihdesivustoilla tarkoitan erityisesti huumoripainotteisia sivustoja, joten aivan kaikille se sovellu. Sivustoilla on yleensä mahdollisuus lisätä esimerkiksi linkkejä, videoita tai kuvia, joten esimerkiksi hauskat mainosvideot tai rennon letkeästi kirjoitetut tuotekuvaukset voivat jo avata ovet näille sivustoille. Erityisesti suosittuja ovat kuvat hauskoista
tai erikoisista tuotteista. Monesti tällaiset kuvat ovat käyttäjien lisäämiä, joten kuvissa ei välttämättä ole tietoa mistä kyseisen tuotteen voi ostaa. Tästä syystä myös verkkokauppiaan on hyvä olla aktiivinen kuvien muokkaamisessa ja sivustoille lisäämisessä, jolloin tuotteista kiinnostuneet voivat suoraan päästä oikeaan verkkokauppaan.14. Nettipelit

Nettipelit ovat pelejä joita voi pelata suoraan selaimelta. Pelin koodaaminen vaatii tietysti osaamista ja luovuutta, mutta hyvät pelit leviävät ympäri internettiä ilman omaa panostustakin. Nettipelejä voi käyttää joko käyttäjien houkuttelemiseen omalle sivustolle tai sitten pelissä itsessään voi mainostaa vaikka omaa verkkokauppaa.


15. Verkkokauppakeskukset

Verkkokauppakeskukset ovat sivustoja, joihin on koottu useita verkkokauppoja. Ajatus on pohjimmiltaan sama kuin perinteisissäkin kauppakeskuksissa eli asiakkaan on mahdollista ostaa kaiken haluamansa yhdeltä sivustolta. Ongelmana on myös kilpailevat tuotteet, koska asiakas pystyy vertailemaan muiden liikkeiden saman tuoteryhmän tuotteet muutamalla napin painalluksella. Selvä hyöty kuitenkin on, että verkkokauppakeskukset mainostavat omia sivustojaan jolloin omatkin tuotteet saavat lisää näkyvyyttä. Myös hakukoneella tiettyä tuotetta haettaessa oman verkkokaupan tuotteen näkyvyys on ainakin teoriassa parempi, mutta se riippuu täysin verkkokauppakeskuksen hakukoneoptimoinnista.


16. Arvostelusivustot

Arvostelusivustot ovat sivustoja joilla arvostellaan sivustoja, palveluita tai tuotteita. Monet näistä sivustoista ovat harrastajien tekemiä ja he arvostelemansa asiat liittyvät heidän omiin kiinnostuksen kohteisiinsa. Varsinkin elektronikka on hyvin suosittu arvosteluiden kohde, mutta myös monien urheilulajien välineitä testataan ahkerasti. Harrastelija taustan hyvänä puolena on tekijöiden puolueettomuus, mutta luonnollisestikaan he eivät testaa tuotteita tai palveluita joita eivät ole kokeilleet. Positiivinen arvostelu ahkeralta bloggaajalta voi olla mainosarvoltaan huomattavasti suurempi kuin maksettu mainos edellyttäen, että arvostelu todellakin on positiivinen. Omasta tuotteesta tai palvelusta voi vihjata suoraan arvostelijalle, mutta maailmalla yritykset lähettävät omat tuotteensa ilmaiseksi arvostelijalle testattavaksi. Parhaimmat tulokset tuotteiden arvosteluista saa varsinkin lanseerausvaiheessa, mutta esimerkiksi palvelun arvostelun merkitys kasvaa mitä tuoreempi se on.Aiheeseen liittyen voit löytää linkkejä
http://www.kauppapuisto.net/mainostaminen.php

  

Mainostamisen tulosten seuranta ja niiden hyödyntäminen


Tulosten seurantaan voidaan käyttää monia eri mittareita riippuen mainonnan tarkoitusperistä. Myynnin kasvattamisen lisäksi tavoitteena voivat olla esimerkiksi tuotteen/tuotteiden/verkkokaupan tunnettavuuden lisääminen tai vaikkapa informaation levittäminen. Pitkällä tähtäimellä näiden kaikkien tarkoitusperien tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa, mutta tulosten mittaamisen kannalta ne on syytä jaotella ja vaikutusta mitata eri metodeilla.


Liikevaihdon muutos on mainonnan onnistumisen yksinkertaisin ja helpoiten tulkittava mittari ja siitä syystä se on syytä pitää ensisijaisena tarkastelukohteena. Liikevaihdon muutos ei kuitenkaan kerro aivan koko totuutta, sillä siitä ei ole nähtävissä eri metodien tehokkuutta varsinkaan jos mainostamista on harjoitettu usealla eri tavalla samaan aikaan. Tämä voi aiheuttaa harhakäsityksen tiettyjen tapojen tehokkuudesta ja sen takia tarvitaan muitakin mittauskohteita. Yksi tapa on tarkastella tuotetasolla mille tuotteille myynnin muutos on kohdentunut verrattuna aikaisempiin kuukausiin. Jos mainonnassa on käytettynä houkuttimena tarjousta ja kasvanut myynti on kohdentunut tarjoustuotteille, voidaan mainonnan tulkita onnistuneen ainakin osittain. Tarjousten tarkoituksena ei kuitenkaan yleensä ole kohdistaa myynti vain näille tuotteille, vaan saada asiakkaat ostamaan myös muita tuotteita. Tästä syystä myös ostotapahtumien määrää ja laatua on syytä tarkastella, jotta nähdään houketteliko tarjous ostamaan myös normaalihintaisia tuotteita. Tätä tietoa voidaan myös hyödyntää tulevaisuudessa tuotevalikoiman kehittämisessä siten, että jatkossa tuotevalikoimasta löytyy enemmän asiakaskuntaa kiinnostavia tuotteita.


Mainonnan tuloksia on hyvä tarkastella sivuston kävijämääristä ja siellä vietetystä ajasta. Kohonnut kävijämäärä ei luonnollisestikaan tarkoita automaattisesti myynnin kasvua, mutta kehittämisen kannalta siitä saadaan tärkeää lisätietoa. Mainonta on jo tehnyt tehtävänsä jos potentiaalinen asiakas on saatu sivuille asti, mutta ostotapahtuman puute kertoo taas muista ongelmista. Yleisiä ongelmia voivat olla seuraavat tekijät. Mainonta on esimerkiksi voinut olla harhaan johtavaa, mainonta kohdennettu väärälle kohderyhmälle, asiakas ei ole löytänyt etsimäänsä tuotetta, hinta/tuote ei ole miellyttänyt, sivusto on ollut vaikeakäyttöinen, sopiva maksutapa on puuttunut, asiakas ei ole luottanut kauppiaaseen, tuotetta ei ole ollut saatavilla tai tuotteen tiedot ovat puutteelliset. Todellisen syyn löytäminen on mahdotonta ilman asiakaspalautetta, mutta käyttökelpoisen palautteen saaminen on todella hankalaa, koska asiakas yleensä reagoi vain ”jaloillaan”.


Suuntaa antavaa tietoa saadaan sivustolla vietettyjen aikojen perusteella. Todella lyhyet käyntimäärät (0-1 min)viittaavat lähes poikkeuksetta harhaanjohtavaan markkinointiin tai siihen että käyttäjä tuli sivulle puoli vahingossa. On syytä muistaa, että myös hakukoneiden hakurobotit vierailevat sivustolla ja näin jättävät sinne lyhyen vierailun. Yli viiden minuutin vierailujen voidaan olettaa olevan todellisten asiakkaiden jättämiä. Ajan pidentyminen viittaa tuotteiden tarkempaan tutkimiseen, mutta todellisen ostopäätöksen tekemättä jättämisen syy jää edelleen epäselväksi. Jos analysointityökalu (esim. google analytics) vain mahdollistaa, on syytä tarkastella millä sivuilla aikaa on käytetty ja mitä tuotteita tarkasteltu. Jos sivustolla on oma välilehti ohjeille on sen kävijämääristä saatavissa vinkkiä sivuston helppokäyttöisyydestä. Tavallisen käyttäjän ei tarvitse enää juurikaan verkkokaupan käytöstä ohjeita lukea, joten kohonnut kävijämäärä siellä viittaa epäloogiseen tai vaikeasti käytettävään sivustoon.


Analysointityökaluilla on myös nähtävissä miltä sivulta, minkä linkin kautta tai millä hakusanalla sivustolle on löydetty. Tätä tietoa on hyvä hyödyntää markkinointia kehitettäessä, sisällön ja tuotekuvausten laatimisessa.

 


 

Logistiikan tehostaminen

 

Verkkokaupan toiminnan ja myynnin kasvaessa myös logistiset ongelmat lisääntyvät ja pahimmassa tapauksessa niistä voi muodostua kasvua rajoittava tekijä.  Tyypillisesti logistiset ongelmat havaitaan siinä vaiheessa kun tuotteiden lähettäminen vaatii yhä enemmän aikaa, toimitusvarmuus putoaa tai kun varastonhallinta hankaloituu. Ongelman kärjistyminen voi aiheuttaa toimituskatkoksia, lisätä virheitä lähetyksiin sekä kasvattaa logistisia kustannuksia. Kasvaneiden kustannusten lisäksi verkkokaupan luotettavuus kärsii kuluttajien silmissä siinä määrin, että kyseisiin ongelmiin on syytä varautua etukäteen tai ainakin reagoida niihin nopeasti ongelmien havaitsemisen jälkeen. Tässä kappaleessa käsitellään verkkokaupan ongelmia hankinnan, varastoinnin ja lähetysten osalta.

 

Hankinta- ja ostotoiminta

 

 

Verkkokaupan hankinnan keskeinen tavoite on oikean tuotteen löytäminen mahdollisemman edulliseen hintaan mahdollisimman hyvillä ehdoilla. Hyvät ehdot pitävät sisällään muun muassa luotettavan toimittajan, pitkän maksuajan, tasaisen laadun sekä sopivat toimituserät.

Hankintahintoja vertaillessa onkin ymmärrettävä toimitusketjun kokonaiskustannukset aina tavarantoimittajalta loppuasiakkaalle. Esimerkiksi useat pienet toimituserät kasvattavat rahti- ja käsittelykustannuksia, mutta pienentävät varastointikustannuksia. Pienemmät erät myös sitovat vähemmän pääomaa ja pienentävät taloudellista riskiä, mutta suuremmat erät pudottavat yksikköhintaa. Yksittäisen suuremman erän viivästyminen tai vaurioituminen voi myös aiheuttaa pidemmän toimituskatkon loppuasiakkaille varsinkin jos hankinnan toimitusaika tavarantoimittajalta on pitkä.

Harvan tuotteen osalta asiakas on valmis odottamaan toimitusta viikkoja, joten käytännössä tavaraa on oltava varastossa odottamassa tulevaa tilausta. Verkkokaupalle ideaalisin tilanne olisi sellainen, että omassa varastossa tavaraa olisi mahdollisimman vähän ja tavarantoimittajalta saataisiin uutta tavaraa mahdollisimman lyhyellä toimitusajalla ja pitkällä maksuajalla. Pitkän maksuajalla pyritään siihen, että tuote myydään eteenpäin ennen maksun erääntymistä, jolloin varastoon sitoutunut pääoma pysyy mahdollisimman pienenä.

 

VTT:n näkemyksiin hankintatoimen kehittämiseen pk- yrityksissä voit tutustua täällä http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2013/T81.pdf

 

 

 

Toimittajien valinta

Hyvien tavarantoimittajien valinta on yksi verkkokaupan menestymisen kulmakivistä. Luonnollisesti itse tuotteen on oltava laadultaan sitä mitä asiakkaat haluavat ja pyyntihinnan sellainen, että kate jää kilpailukykyisen myyntihinnankin jälkeen kohtuulliseksi. Edullisin vaihtoehto on välttää välikädet ja tilata suoraan valmistajalta. Valmistajilta tilattaessa ongelmaksi saattavat muodostua liian suuret tilauserät tai muiden houkuttelevien tuotteiden puute. Tavarantoimittajia löytäminen onnistuu nykyisin helpoiten internetin kautta. Esimerkiksi http://www.alibaba.com sivustolta löytyy tavarantoimittajia ympäri maailmaa ja valikoima kattava. Internetin lisäksi toimittajia voi etsiä messuilta tai muista esittelytilaisuuksista.

Tavarantoimittajan luotettavuutta on hankala ennalta arvioida, jos kommentteja aiheesta ei googlellakaan löydy. Taloudellisen riskin minimoimiseksi myyjän taloustietojen ja luottoluokituksen tarkistaminen on paikallaan jos maksu pitää suorittaa ennen toimitusta.

 

Saatavuuden ja hankintakanavien varmistaminen

Verkkokaupalle hankinnan tärkein tavoite on varmistaa myytävien tuotteiden saatavuus, koska luonnollisesti ei ole kovin mielekästä myydä tuotetta jota ei voi toimittaa. 100% toimitusvarmuus kuitenkaan ole kaikille verkkokaupoille realistinen tai ainakaan kustannustehokas  tavoite, joten on hyvä miettiä myös toimenpiteitä mahdollisen puutetilan varalle. Puutteen kohdalla verkkokauppiaalla on muutamakin tapa toimia. Mikään ei estä myymästä verkkokaupassa tuotetta vaikka sitä varastossa olisikaan, mutta tämä taas voi aiheuttaa pidentyneen toimitusajan muodossa asiakastyytymättömyyttä. Ikävien yllätysten välttämiseksi pidentyneestä toimitusajasta tulisikin informoida asiakasta mielellään jo oston yhteydessä. Asiakastyytymättömyys taas voi aiheuttaa tilausten perumisia sekä tarpeettomia yhteydenottoja, jotka taas voivat johtaa tulevien kauppojen siirtymisen kilpailijoille. Vaihtoehto myynnin jatkamiselle on ottaa tuotteet tilapäisesti pois myynnistä joka taas on luonnollisesti suoraan pois myyntituloista, mutta toisaalta sillä välttää turhaa asiakastyytymättömyyttä. Puutetilanteessa asiakkaalle kannattaa myös tarjota korvaavaa tuotetta.

 

Saatavuuden varmistamiseksi tulisi jo etukäteen tutkia vaihtoehtoisia hankintakanavia. Vastaavaa tai ainakin korvaavaa tuotetta saattaa löytyä useanmaltakin tukkurilta. Tilapäisenä ratkaisuna tuotetta voi ostaa vaikka toiselta kauppiaalta, jos sen saatavuus oman verkkokaupan toiminnalla erityisen tärkeää. Tavarantoimittajien kanssa voi myös tehdä toimitussopimuksia joissa toimituskatkoille määritellään sanktiot. Käytännön tavoitteena ei ole ensisijaisesti saada korvausta toimituspuutteesta vaan ennemminkin patistaa toimittajaa välttämään niitä. Tuotteet harvemmin loppuvat toimittajalta yllättäen ja täydellisesti vaikka tavaraa ei kuitenkaan toimiteta. Kyse on lähinnä siitä, että tavaraa lähetetään vain tärkeimmille asiakkaille. Tällaisessa tilanteessa pienempikin tilaaja saattaa saada tavaransa jos vain jaksaa pitää itsestään riittävästi meteliä.Tilausprosessin kehittäminen

 

Tilaustoiminnan hallittavuuden parantaminen lähtee tilauspisteen määrittämisestä. Jos toiminta perustuu tilausohjautuvuuteen, tilauspisteenä toimii asiakkaan tilaus ja vastaavasti varasto-ohjautuvassa ennalta määritetty piste. Teoreettisesti tilauspiste määritetään siten, että uusi tilattu erä saapuu samaan aikaan kun vanha erä loppuu. Käytännössä kysynnän vaihtelua, toimitushäiriöitä, saldovirheitä ym. ongelmia kompensoidaan varmuusvarastolla. Varmuusvarasto ei ole fyysinen tila vaan ennemminkin saldovaraus jota käytetään vain poikkeustilanteessa.  Varmuusvaraston koon määrittämisessä helpottaa sen mittaaminen myyntipäivissä eli moneksiko myyntipäiväksi tavaraa riittää.


 

Oikean tilauspisteen määrittäminen edellyttääkin hyvää myynnin ennustamista. Myyntiä voidaan ennustaa tuotteesta riippuen melko tarkasti historiallisen myynnin perusteella. Sesonkituotteissa suuntaa antavaa ennustetta voi katsoa edellisten vuosien tai vastaavien tuotteiden toteutuneesta myynnistä. Mainonta voi myös vaikuttaa myyntiin, jolloin suuntaa antavia lukuja voi löytyä tarkastelemalla edellisen mainoskampanjan vaikutuksia. Muiden toimijoiden lukuja ja yleistä markkinatilannettakin voi ennusteiden laatimisessa mahdollisuuksien mukaan hyödyntää. Puhtaalta pöydältä lähdettäessä ennuste on kuitenkin käytännössä tehtävä enemmän tai vähemmän lähempänä valistunutta arvausta. Tämän tiedostaminen on varsin oleellista riskien hallinnan osalta, joka luonnollisesti pitää ottaa huomioon niin varmuusvaraston kuin rahoituksenkin osalta.

Varastonhallinta

Yksi liiketoiminnan kasvun esiin tuomista ongelmista on varastohallinnan monimutkaistuminen. Kysynnän tyydyttämiseksi saapuvaa tavaraa tulee useammin ja mahdollisesti myös isommissa erissä. Varastossa olevan tavaran määrä kasvaa siitä huolimatta, että myös lähetysten. Lähetysmäärien lisääntyessä väistämättä myös palautusten määrä kasvaa. Tässä vaiheessa helposti päädytään pisteeseen, jossa kauppiaasta tulee varastomies ja sivutoimesta lähes täysipäiväisesti työllistävä. Työmäärän lisääntymistä ei kasvaessa voi ehkäistä, mutta määrätyillä toimenpiteillä voidaan varastonhallintaan liittyvää ajankäyttöä tehostaa.

Järjestelmällisellä varastonhallinnalla pyritään vähentämään tavaran käsittelyyn vaadittavaa aikaa ja tehostamaan tilankäyttöä. Alla listattuna keskeisiä tekijöitä, joiden avulla toimintaa voi helposti ja usein myös ilmaiseksi tehostaa.


·         - Selkeät prosessit ja työvaiheet

·         - Tarkoitukseen soveltuvat tilat.

·        -  Jokaista nimikettä varastoidaan vain yhdessä paikassa.  

·         - Varastopaikat merkitty fyysisesti ja sähköisesti.

·         - Nimikkeet sijoitettu kulutuksen mukaisesti.

·         - Tarpeeseen sopivat pakkausmateriaalit.

Prosessien ja työvaiheiden kehittämisellä pyritään luomaan varastonhallintaan selkeä toimintamalli ja pohja rutiinille. Alla esimerkki varastonhallinnan prosessikaaviosta.  Esimerkissä tehokkuutta pyritään lisäämään työvaiheiden keskittämisellä. Vastaanoton yhteydessä tarkastetaan tuotteiden kunto ja määrä jne. Saapuneet määrät kirjataan saldoille. Tarkastus suoritetaan mahdollisimman nopeasti saapumisen jälkeen, mahdollisuuksien mukaan ennen vastaanoton kuittaamista. Jokaista saapumista ei hyllytetä erikseen vaan kaikki samalla kerralla. Myös päivän tilaukset käsitellään yhdessä erässä ja kerätään samalla kerralla pakkausta varten. Perimmäinen ajatus toistuu siis jokaisessa vaiheessa eli turhaa toistoa pyritään välttämään ja työvaiheet tehdään keskitetysti.

 

 


Moni verkkokauppa aloittaa toimintansa jo olemassa olevissa tiloissa eli käytännössä perustajan kotona tai vaikka autotallissa. Valinta on vielä perusteltu toiminnan ollessa pienimuotoista, mutta huonosti tarkoitukseen sopivat tilat voivat hankaloittaa toimintaa ja näin rajoittaa kasvua. Yksi suurimmista ongelmista on tilanahtaus, jota voi ehkäistä esimerkiksi erilaisilla hyllyjärjestelmillä. Liian täysi varasto aiheuttaa yleensä ensimmäiset ongelmat, kun tavaraa pitää alkaa varastoimaan jossain muualla kuin alun perin oli tarkoitus. Tukkeena ja väärässä paikassa oleva tavara hankaloittaa varastossa liikkumista, lisää etsimiseen ym. työskentelyyn käytettyä aikaa sekä lisää vaurioitumisriskiä. Toinen ongelma liittyy sijaintiin. Esimerkiksi kerrostalossa sijaitsevaan varastoon pitää aina kuljettaa tavaraa kulkemalla portaiden/ hissin kautta. Saapuva tavara saattaa myös tulla lavatavarana, jota on lähestulkoon mahdoton liikuttaa asumiseen tarkoitetuissa kiinteistöissä. Sen minkä huonosti tarkoitukseen soveltuva varastotila säästää vuokrassa, ottaa se helposti takaisin lisääntyneen työmäärän muodossa.  Vaikkei omalle työlle helposti laske rahallista arvoa, tulisi menetettyä aikaa pohtia siitä näkökulmasta miten sen voisi käyttää tuottavaan toimintaan. 

 

Tehokas tilankäyttö ei tarkoita tehokasta varastointia.

 

Hyllypaikkojen merkitsemisellä ja tavaran säilyttämisessä vain niille merkityillä paikoilla nopeutetaan huomattavasti varsinkin keräilyä ja hyllytystä. Merkitsemiskäytännöt vaihtelevat, mutta yleinen tapa on merkitä vähintäänkin hylly (kuvassa A-D). Tähän voidaan tarkennuksena merkitä hyllyvälit sekä tasot. Tuotteen tuotenumeron/nimen lisääminen hyllyyn sekä samojen nimikkeiden varastoiminen vain yhdessä paikassa vähentää entisestään inhimillisen erehdyksen mahdollisuutta.


Varastopaikat tulee myös löytyä sähköisestä järjestelmästä, jolloin esimerkiksi keräilyä suoritettaessa tiedetään jo valmiiksi mistä keräiltävät tuotteet löytyvät. Erityisesti keräilyä ja hyllytystä voidaan myös nopeuttaa tuotteiden sijoittelulla varastoon. Yksinkertaisin malli on sijoittaa eniten liikkuvat tuotteet mahdollisimman lähelle toisiaan ja pakkausaluetta. Näin siirtymiset saadaan pidettyä mahdollisimman lyhyinä. Myös työergonomia kannattaa ottaa huomioon erityisesti raskaiden tai muuten vaikeasti käsiteltävien nimikkeiden sijoittelua mietittäessä.

Pakkaustarvikkeita valittaessa tulee erityisesti huomioida niiden soveltuminen omille tuotteille, mutta myös niiden vaikutus toimituskustannuksiin. Esimerkiksi Itellan palveluja käytettäessä edullisin lähetyskoko (2013) on postiluukusta mahtuva paketti. Pakettien ulkomittojen ja painon kasvu vaikuttaa hintoihin kaikilla toimijoilla, joten käytettävät pakkaukset tulee valita sen mukaisesti.  Pakkauksen tulee olla kestävä, mutta myös helposti asiakkaan avattavissa. Liioitteluun ei myöskään tulisi sortua pehmusteiden osalta, koska liiallinen pakkaaminen on verkkokaupalle ylimääräinen kustannus ja asiakkaalle lisää jätettä. Tyypillisesti pienempien erien pakkauksina käytetään kirjeitä, pahvilaatikoita tai pusseja. Erityisesti viennissä pakkaukseen tulee kiinnittää huomiota kestävyyden lisäksi myös säädösten osalta. Esimerkiksi puun /vanerin käyttö pakkausmateriaalina voi edellyttää todistusta puun myrkyttämisestä toukkia vastaan. Pakkaus voi myös toimia mainoksena eli pakkauksen tai paukkausteipissä voi olla verkkokaupan nimi/logo/osoite ja myös pakkauksen sisään voi laittaa esitteitä tai tarjouksia muista tuotteista ja palveluista.

Lähetys ja kuljetus

Kotimaan säännöllisissä pakettikuljetuksissa yleisimmin käytetyt toimijat ovat Itella ja Matkahuolto. Muitakin toimijoita löytyy, mutta Matkahuolto ja Itella ovat käytännössä ainoat joilla on kattava jakeluverkko,  nouto- ja toimituspalvelut. Tarjotut palvelut ovat hyvin lähellä toisiaan ja kustannuksiltaankin palvelut ovat kilpailukykyiset. Verkkokaupalle toimitusten keskittäminen yhdelle toimijalle helpottaa käytännön toimenpiteitä ja pudottaa kustannuksia, mutta usean eri toimitusvaihtoehdon tarjoaminen asiakkaalle koetaan tuovan lisäarvoa.

Paketteja suurempien kuljetuserien kuten esimerkiksi lavojen kuljetus onnistuu vielä Itellalta, mutta edellyttää osoitteeseen toimittamista. Matkahuollon runkoliikenne perustuu vahvasti bussiliikenteeseen joka rajoittaa sekä kuljetusyksikön kokoa että sisältöä. Suurempien kuljetusyksiköiden kohdalla edullisemmaksi ja joustavammaksi vaihtoehdoksi voi muodostua kuljetuksen tilaaminen suoraan kuljetusliikkeeltä.

Ulkomaille lähettäminen onnistuu tietyin rajoittein myös Matkahuollon ja Itellan kautta. Kansainvälisten kuriiripalvelujen tarjoajat kuten DHL ja TNT ovat varteenotettavia vaihtoehtoja erityisesti ulkomaalaisten ostajien näkökulmasta, koska ne ovat valmiiksi tuttuja toimijoita joilla on kattavat palvelut ympäri maailmaa. Useimmilta ulkomaankuljetuksia tarjoavilta kuljetusyrityksiltä saa myös tullaus ja huolintapalveluja.


Palautusprosessi

Asiakaspalautukset ovat erityisesti etämyynnissä verkkokauppiaan näkökulmasta välttämätön paha. Palautuksen taustalla on monesti jonkinlainen pettymys joko tuotteeseen tai yritykseen, joten lähtökohtaisesti palautusprosessi koetaan negatiivisena elementtinä. Palautusprosessin onnistuminen vaikuttaakin suuresti siihen kuvaan joka asiakkaalle verkkokaupasta jää ja mikä myös vaikuttaa merkittävästi tuleviin ostopäätöksiin. Palautusprosessin keskeisenä tavoitteena onkin positiivisen vaikutelman luominen. Tietysti asiakkaiden joukosta löytyy ammattivalittajia ja muita jotka käyttävät palautusoikeutta väärin, mutta tällaisia tapauksiin pitää suhtautua poikkeuksena.  

Positiivisen vaikutelman luomista ei tarkoita automaattisesti asiakkaan lahjomista lahjakorttien ja muiden etuisuuksien avulla. Monesti riittää kun asiakas saa asiallisen kohtelun ja itse ongelma saadaan nopeasti korjattua. Palautusprosessin nopeuttamiseksi verkkokaupan sivuilta tulisi löytyä selkeät toimintaohjeet palautukseen. Palautusprosessi monesti alkaa siitä, että asiakas ottaa yhteyttä asiakaspalveluun jossa annetaan tapauskohtaiset ohjeet ongelman ratkaisemiseksi. Palautuksen lisäksi asiakaspalvelu voi yrittää estää palautuksen antamalla alennusta tai muuten neuvottelemalla ratkaisun joka ei pääty palautukseen. Asiakaspalvelutilanteen voi myös hyödyntää myyntitilanteena.

Positiiviseen tilanteeseen päätyminen on erityisen tärkeää silloin, kun asiakas on tehnyt ostoksia merkittävillä summilla tai hän on asioinut verkkokaupassa useamminkin. Tällaiset yksittäiset asiakkaat taloudellisesti merkittävässä roolissa ja niiden menettäminen tulee huomattavasti kalliimmaksi kuin hyvitykset.

 

 

 
 
 

 
Kauppapuisto.net