Kauppapuisto.net
Taloushallinnon ohjelmistot
Toiminnanohjausjärjestelmät (ERP)
Asiakkuudenhallintajärjestelmät (CRM)
Liiketoimintatiedon hallinta (BI)
Henkilöstöhallinnon (HR) ohjelmistot
Toimitusketjun hallinnan (SCM) ohjelmistot
Maksujärjestelmät
Muut yritysohjelmistot
Rakennusteollisuuden ohjelmistot
Isännöinnin ja kiinteistöhoidon ohjelmistot
Projektipankit ja tiedon hallinnan ohjelmistot
Kotisivut
Internetissä mainostaminen
Varastoautomaatio
Verkkokauppaohjelmat, maksupalvelut & verkkokauppakeskukset
Verkkokaupan perustaminen - opas verkkokaupan perustamiseen
Yrityksen perustaminen
Palaute
Varastoautomaatio


 

Varastoautomaatio


Automaattitrukit / Automated Laser Guided Vehicle (AGV)

Automaattitrukki on ilman kuljettajaa itsenäisesti toimiva lähisiirtolaite. Automaattitrukkeja voidaan käyttää perinteisten trukkien tavoin esimerkiksi lavojen käsittelyyn, mutta automaation mahdollistama pieni koko tuo mukanaan myös uusia käyttömahdollisuuksia.

 

 

Carrier / Satellite / Shuttle / Mole

 

Käytettävä nimi vaihtelee englanninkielisissä lähteissä, mutta kyse on samasta laitteesta. Laite on tarkoitettu syväkuormaushyllyjen lisävarusteeksi, joka mahdollistaa lavojen käsittelyn yhdestä päästä. Laitteella varustetut hyllyt voidaan sijoittaa varastoon siten, ettei toiseen päähän tarvita käytävää ja näin optimoida tilankäyttöä. Laite koostuu hyllyssä liikkuvasta kelkasta, joka siirtää lavat hyllyn perälle tai noutaa ne sieltä.   

 

 

 

 

Vaakakaruselli (Horizontal Carousel) Hoca

Vaakakaruselli toimii samalla periaatteella kuin paternoster, mutta Hocan tapauksessa pyörivä liike tapahtuu vaakatasossa ja liikkuvat yksiköt ovat hyllykköjä. Vaakakarusellivarastot tarvitsevat vähemmän tilaa perinteiseen hyllyratkaisuun verrattuna ja ne soveltuvat erityisesti keräilyvarastoiksi.

 

 

 

 

 

Miniload ASRS (Automated Storage and Retrieval System)

 

Miniload-varastoautomaatti muodostuu hyllyistä ja nosturista. Miniload on tarkoitettu pienten yksiköiden kuten laatikoiden varastoinnin automatisointiin. Nosturi kykenee liikkuumaan ja käsittelee laatikoita itsenäisesti.

 

Heavy duty pallet ASRS

Lavojen käsittelyyn tarkoitettujen automaattinostureiden nimitys ei ole vielä yhtä vakiintunut kuin vastaavien laatikoiden käsittelyyn tarkoitettujen järjestelmien. Toimintaperiaatteeltaan nämä laitteet ovat kuten miniload. Laitteet muodostuvat nosturista, joka toimii perinteisten kuormalavahyllyjen välissä.

 

 

 

Pystysuuntainen hissijärjestelmä Tornado

Tornadon toiminta perustuu liikkuvaan hissiin, joka noutaa valitun palletin käyttäjän luo. Automaatin avulla voidaan tehostaa lattiapinta-alan käyttöä hyödyntämällä tilan korkeutta.

 

 

 

Pystysuuntainen karusellivarasto Paternoster

Paternoster-varastoautomaatissa hyllytasot on kiinnitetty molemmista päistään päättymättömiin ketjuihin ja tasot liikkuvat niiden varassa. Automaatin avulla voidaan tehostaa lattiapinta-alan käyttöä hyödyntämällä tilan korkeutta.

 

 

Keräilyautomaatti MultiPick

 

MultiPick on keräilyyn tarkoitettu portaalirobotti. Multipick muodostuu vaakapalkeista ja tarttujasta.

 

Keräilyautomaatti AutoStore

AutoStore muodostuu kiskoista, joiden päällä pyörillä varustetut robotit operoivat. Ajatus on vastaava kuin MultiPick järjestelmässäkin eli varastoivaa materiaalia käsitellään ylhäältä, varastoidaan pinoihin ja keräillään yksitellen.

 

 

CarTower

 

CarTower on autojen varastointiin suunniteltu varastoautomaatti. Toimintaperiaatteeltaan järjestelmä vastaa Tornadoa, mutta on tilankäytöltään tehokkaampi.Kauppapuisto.net