Kauppapuisto.net
Taloushallinnon ohjelmistot
Toiminnanohjausjärjestelmät (ERP)
Asiakkuudenhallintajärjestelmät (CRM)
Liiketoimintatiedon hallinta (BI)
Henkilöstöhallinnon (HR) ohjelmistot
Toimitusketjun hallinnan (SCM) ohjelmistot
Maksujärjestelmät
Muut yritysohjelmistot
Rakennusteollisuuden ohjelmistot
Isännöinnin ja kiinteistöhoidon ohjelmistot
Projektipankit ja tiedon hallinnan ohjelmistot
Kotisivut
Internetissä mainostaminen
Varastoautomaatio
Verkkokauppaohjelmat, maksupalvelut & verkkokauppakeskukset
Verkkokaupan perustaminen - opas verkkokaupan perustamiseen
Yrityksen perustaminen
Palaute
Asiakkuudenhallintajärjestelmät (CRM)

Asiakkuudenhallintajärjestelmä eli customer relationship management (CRM) on järjestelmä, jonka avulla pyritään hallitsemaan asiakassuhteita paremmin.
CRM-järjestelmää voidaan käyttää hyödyksi esimerkiksi asiakkaiden jaossa erilaisiin segmentteihin. Näitä ohjelmia voidaan käyttää myös asiakkaiden analysointiin,
myyntiennusteiden laatimiseen, markkinointikamppanijoiden suunnitteluun sekä toimitusten hallintaan. Usein CRM-järjestelmä hankitaan samalta toimittajalta
kuin yrityksen ERP-järjestelmäkin.

CRM-järjestelmän tarkoitus on tuoda asiakastiedot saataville kaikille niitä organisaatiossa tarvitseville. Markkinoinnille tärkeää on tietää mitä tuotteita asiakkaalla
jo on käytössä, myyntiä puolestaan auttaa tieto asiakkaan palveluhistoriasta, jotta se voi ehdottaa asiakkaille sopivia uusia ratkaisuja. Huoltoa ja ylläpitoa taas
auttaa tieto asiakkaan tilaussyklistä, se helpottaa oikea-aikaista huoltotoimenpiteiden ja huoltosopimusten tarjoamista ja aikataulutusta. Asiakaskäyttäytymisen
historiatiedon avulla voidaan tunnistaa mitkä tuotteet tai palvelut ovat olleet asiakasta eniten kiinnostavia, sekä miten asiakkaan preferenssit ovat kehittyneet
ja mihin suuntaan ne ovat muuttumassa. Historiatiedon avulla tuote- palveluvalikoimaa voidaan jatkuvasti kehittää.

Asiakkuuden hallinta kattaa koko asiakkuuden elinkaaren: löytämisen, pitämisen ja suhteen vahvistumisen. Riippuu CRM-työkalusta, mille alueelle sen
ominaisuudet painottuvat. CRM-järjestelmän mahdollisia sovellusalueita ovat mm. seuraavat:

  • potentiaalisten asiakkaiden seulonta
  • asiakasrekisterin jalostaminen, asiakasprofiilit
  • asiakaspalautteen seulonta; asiakastyytyväisyyden analysointi
  • asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja jalostaminen
  • asiakastiedon hyväksikäyttö tarjouksen teossa
  • jälkimarkkinointi
  • asiakassuhteiden pelastaminen; lähdössä olevien asiakkaiden tunnistaminen ja uudelleenaktivoiminen

Markkinoilla olevia CRM-järjestelmiä:

Microsoft Dynamics CRM

Siebel CRM

Salesforce

IFS CRM

SAP CRM-ratkaisut
 
webCRM

Visma SuperOffice

Sugar CRM

 


 

Kauppapuisto.net