Kauppapuisto.net
Taloushallinnon ohjelmistot
Toiminnanohjausjärjestelmät (ERP)
Asiakkuudenhallintajärjestelmät (CRM)
Liiketoimintatiedon hallinta (BI)
Henkilöstöhallinnon (HR) ohjelmistot
Toimitusketjun hallinnan (SCM) ohjelmistot
Maksujärjestelmät
Muut yritysohjelmistot
Rakennusteollisuuden ohjelmistot
Isännöinnin ja kiinteistöhoidon ohjelmistot
Projektipankit ja tiedon hallinnan ohjelmistot
Kotisivut
Internetissä mainostaminen
Varastoautomaatio
Verkkokauppaohjelmat, maksupalvelut & verkkokauppakeskukset
Verkkokaupan perustaminen - opas verkkokaupan perustamiseen
Yrityksen perustaminen
Palaute
Liiketoimintatiedon hallinta (BI)

Liiketoimintatiedon hallinta eli Business intelligence (BI) on systemaattista tiedon keräämistä, tallennusta ja analysointia.  BI-järjestelmällä pyritään tuottamaan päätöstentekijöille oikeaa tietoa, jotta päätöksenteko olisi helpompaa. Tietoa kerätään yrityksen käyttämistä sisäistä ja ulkoisista järjestelmistä.


Business Intelligence –työkalujen avulla kerätään järjestelmistä, (esim. toiminnanohjausjärjestelmät) systemaattisesti oleellista tietoa, tutkitaan ja analysoidaan sitä ja käytetään lopulta päätöksenteon tukena.  Informaatiota voidaan erinäisillä ratkaisuilla kerätä myös matkapuhelimista. Business Intelligence -ratkaisuja voidaan hyödyntää kaikessa liiketoiminnassa, yrityksen sisällä eri prosesseissa ja tarvittaessa myös hallittuna tiedon jakeluna yhteistyökumppaneille ja asiakkaille. Yleisesti liiketoimintatieto on ollut yrityksen ylimmän johdon käytössä sen strategisessa päätöksenteossa, mutta sen käyttö on laajentunut myös operatiiviseen toimintaan. Tietoa voidaan kerätä myös yrityksen ulkopuolisista lähteistä kuten markkinatutkimusyhtiöltä, medialta ja kilpailijoiden julkaisuista.

Business intelligence -toiminnan rakentaminen ja kehittäminen

Jokaisella yrityksellä on jo olemassa jonkinlaisia business intelligence -toimintoja, niitä ei vain välttämättä tunnisteta, tai kaikkia sen osa-alueita ei kutsuta sillä nimellä. BI-toiminnan rakentamisessa on siis kyse toiminnan systematisoimisesta ja järjestämisestä ammattimaisella tavalla, sekä sen saattamisesta ohjauksen, koordinoinnin ja kehittämisen piiriin.

BI-toiminnan rakentaminen ja kehitys voi koostua esimerkiksi seuraavista osista:

  1. Tiedontarveanalyysi
  2. BI-tuotteiden määrittely
  3. BI-prosessin suunnittelu
  4. Tiedonlähteiden kartoittaminen ja hankkiminen (tiedon ostotoiminnot)
  5. Työkalujen kehittäminen/käyttöönotto
  6. Henkilöresurssien allokointi (mukaan lukien sisäinen verkostoituminen)
  7. Koulutus ja sisäinen markkinointi
  8. BI-kompetenssin integroiminen osaksi organisaation operatiivista toimintaa ja strategista suunnittelua
  9. Arvioinnin, mittaamisen ja jatkokehityksen järjestäminen
Liiketoimintatiedon hallinta -ratkaisuja tarjoavat ainakin:

Crystal solution - SAP:n raportointi ja BI-työkalu

Hyperion - Oraclen suorituskyvyn mittaus-, raportointi- ja BI-työkalu

Cognos - IBM:n suorituskyvyn mittaus-, raportointi- ja BI-työkalu


Kauppapuisto.net